بَدو

در ابتدای‌ جمله‌ می‌آید، بدین‌ معنا که گوینده سخن خود را آغاز کرده است. و برای جلب توجه بیش‌تر خواننده‌…

سال‌ها بود که فراموشی بر اندام خاطراتش سایه‌ گسترده‌ بود. صدر مجلس نشسته بود. او را ندیدم. برای جلب‌ توجه خواننده، آوازی‌ سر دادم به زبانی بیگانه‌. که تنها برای او آشنا‌ بود‌. پس خود را از لحن و کلام و آوای‌ من بازشناخت. از روزنه‌ی باریکی نوری‌ باریدن گرفت. به سوی نور دوید و برای همیشه‌ محو گشت‌‌. دیگر کسی این حوالی او را ندید‌.


ارزیابی تست استعدادیابی نویسندگی بَدو

بَدو | ارغنون


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ