همیاری ادبی

آرت‌کوچینگ یا هنریاری به مجموعه مهارت‌هایی گفته می‌شود که پشتوانه‌ی هم‌اقزایی ذهنی و طوفان فکری و در نهایت برون‌رفت نویسنده از بن‌بست‌های ادبی پیش‌روست. همیاری ادبی، زیر مجموعه‌ی «آرت کوچینگ | هنریاری» است که خود شاخه‌ای از علوم چهارگانه‌ی کوچینگ به شمار می‌رود. در همیاری ادبی منبع ویژه، رفرنسی کلاسیک و یا جزوه‌ی خاصی تدریس نمی‌شود. در این روش حتی نسخه‌ای عمومی و کلی نیز برای هنرجو صادر نمی‌شود چرا که اساس کوچینگ بر فردیت و خاص بودن هر مورد انسانی‌است و معتقد است که:«هر فرد، به نسحه‌ای شخصی نیازمندست. بلکه طی گپ و گفتی میان کوچ و کوچی (همیار و هنرجو) و استفاده از تکنیک‌های ویژه‌ی کوچینگ،  کوچی با ظرفیتی تازه درون خود روبرو می‌شود که می‌تواند در رهایی وی از بن بست فنی یا فلسفیِ پیش‌رو  یاریگر باشد. در روش همیاری نویسندگی ، نویسنده ابتدا با کمک کوچ و گفتگوی اولیه و برون ریزی ذهنی نسبت به موقعیت هنری خود آگاه شده، راهکارها و نوع برخورد با مساله را درمی‌یابد و سپس خود مسئولیت موقعیت هنری خود را  برعهده می‌گیرد. به بیانی ساده‌تر در حیطه‌ی آرت کوچینگ (هنریاری) به جای پرداختن به مسائلی هم‌چون تاریخ ادبیات، مکتب‌گرایی، سیامشق و تمرین، جریان‌شناسی و… بر مفاهیم تازه‌ای هم‌چون اعتماد، همراهی، همیاری در کشف ظرفیت‌های درونی و مسئولیت‌پذیری تاکید می‌شود.در این‌جا، در دسته‌بندی همیاری ادبی مقالات و یادداشت‌هایی با زمینه‌ی همیاری ادبی، معرفی مختصر، تاریخچه کوچینگ ، کارکردهای آرت‌کوچینگ و ابزارهای همیاری نویسندگی در خدمت شما قرار گرفته است که برای مطالعه‌ی بیشتر می‌توانید بر روی تیتر هر مقاله کلیک کرده و به مطلب مورد نظر دسترسی پیدا کنید. تلاش شده است مجموعه محتوای ذکر شده در سه بخش: کوچ ، آرت کوچ و الف‌کوچ دسته‌بندی شود.