برگیر

برگیر قرار بود در نقل قول از دیگران دست ببرد

برگیر قرار بود در نقل قول از دیگران دست ببرد اما به ازای هر نفسی که می­کشید، هزار بار خودش را لعنت می­کرد. پشیمان شده بود و می­دانست که تنفس مونوکسید کربن باعث فلج شدن و مردنش می­شود. برای پشیمانی دیر شده بود چون او دیگر پاهای خود را احساس نمی­کرد


شما این تست نویسندگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

برگیر | فاضل رشیدی


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ