علامت ترس

ترس شخصیت و سوژه مورد نظر و نشون میده

ترس شخصیت یا سوژه مورد نظر و نشون میده.مونده چه کار کنه داره سنکوب می‌کنه پاهاش از ترس قفل شده از درون داره فریاد میکشه .سکوت و ترس تنها صدایی هست که شنیده میشه


شما تست استعدادیابی نویسندگی ترس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ترس | سایه


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ