حامل

حامل به جملات خجالتی،ترسو،محتاط یا بسیار عمیق کمک می کند که به خواننده بفهمانند بارشان بیشتر از آنچه که نشان می دهند است و یا همه آنچه که نویسنده می خواسته بیان کند نیستند.

حامل به جملات خجالتی،ترسو،محتاط یا بسیار عمیق کمک می کند که به خواننده بفهمانند بارشان بیشتر از آنچه که نشان می دهند است و یا همه آنچه که نویسنده می خواسته بیان کند نیستند. شاید حامل به آدم ها کمک کند که بهتر ناگفته های یکدیگر را بفهمند.که خوبم را از خوبمی که خوب نیست بشناسند،که سرسری از کنار جمله ای که دریایی از معنا در آن است نگذرند،که بدانند کجا کنایه ای درکار بوده و کجا به سبب معذوریت کلمات در ذهن باقی مانده و نوشته نشده اند.حامل فکر می کند با بیرون آمدنش از شیشه ای که سالهاست در عمق الفبا خاک میخورد اوضاع را بهتر می کند…اما اگر حامل تبدیل شد به علامت تکراری که در انتهای هرجمله نه یکی که هزارتا از آن پشت سر هم قطار شده اند چه؟آخر چه کسی میتواند همه ی آنچه را که در ذهنش می گذرد روی کاغذ بیاورد؟ کدام جمله است که ناگفته ای پشت آن نباشد؟اصلا مگر دنیا،دنیای شرلوک هاست که برای هر جمله ساعت ها فکر کنیم که غرض نویسنده چه بوده و چه چیزی در جمله ی ساده ی او نهفته است؟خودمانیم! خوبمی که فرقش را از خوبمی که خوب نیست با حامل بفهمیم مگر ارزشی هم دارد؟شاید حامل با آمدنش خراب کند همه ی شیرینی فهمیدن هایی را که خود جوش فهمیده شده اند و مزه ی کنایه هایی را که با هنرمندی رمزگشایی.من اما نه قضاوت می دانم و نه حوصله ی آن را دارم،این شما و این بطری حامل حامل،اگر باز کردن و معرفی آن را صلاح می دانید که معارفه ای را بیندازید و او را با تعجب و پرسش و بقیه آشنا کنید و اگر نه کافیست بطری را پرتاب کنید و تمام


شما این روایت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

حامل| زهرا سادات احمدی


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ