راضی از نوشتن

باعث میشه موقع استفاده نویسنده حس خوبی دریافت کنه

امروز عجیب خوشحال بودم


ارزیابی تست استعدادیابی نویسندگی رضایت از نوشتن از آرتمی

رضایت از نوشتن | آرتمی


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ