زمزمه

عبارت مورد نظر را چند بار با خودت زمزمه کن

با خودت زمزمه کن حس و حال این روزها را ،خوب نگاه کن ،خوب بو کن و خوب همه چیز را لمس کن در کنارش بودن را به خاطرت بسپار برای تا ابد چون امکان دارد آخرین دیدار باشد


شما تست استعدادیابی نویسندگی زمزمه از تارا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

زمزمه| تارا


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ