غم

نشان دادن و ابراز بیشتر ناراحتی

کف پاهایم میسوخت
گویا که سوزن در جانش فرو میرفت
اما این از گرمای زمین و سنگ ریزه هایی که پای برهنه ام را لمس میکرد بود
با برقع و چادر مشکی رنگ درون بیابان بی انتها می‌دویدم
در هرلحظه با خود خیال می‌کردم که الآن پیدایم می‌کنند و اسیر شان میشوم
و گویا داشتم قرض دختر بودنم را پس میدادم…


شما تست استعدادیابی نویسندگی سونیا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

غم | سونیا


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ