فصل

وقتی پاراگراف عوض می‌شود، امّا می‌خواهیم پاراگراف جدید را در ادامه‌ی پاراگراف قبل بنویسیم.

جمله‌ی پیشین چیست؟ آیا اصطلاحی ادبی‌ست؟ یا آخرین جمله‌ای‌ست که من نوشته‌ام؟ یا آخرین پرسشی‌ست که در این تست خوانده‌ام؟ به هرحال نویسندگی کار سختی‌ست!


ارزیابی تست استعدادیابی نویسندگی فصل

فصل | محمدعرفان عسگری


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ