نفس

در جملات طولانی استفاده می شود. برای فاصله بیشتر از کاما و زیبا خوانی جمله

در جملات طولانی نمی توانست احساس اش را بیان کند اما صمیمانه و از ته قلب همه را دوست داشت


ارزیابی تست استعدادیابی نویسندگی نفس

نفس | بنفشه


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ