واکش

واکش در ابتدای جمله می‌آید تا نویدی باشد بر.

واکش در ابتدای جمله می‌آید تا نویدی باشد بر. اما آیا ای‌کاش نبود؟


شما تست استعدادیابی نویسندگی سیامشک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

واکش | سیامشک


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ