کمانه

توضیح بیشتر در مورد یک واژه

همه چیز از همین جا شروع شد از زمانی که برای تست استعدادم در نویسندگی در دنیای بیقرار و بیتاب ذهنم به دنبال خلق واژه ابداعی خودم میگشتم که ناگهان کلمه کمانک به دهنم خطور کرد اما به خود امدم و متوجه شدم که کمانک که واژه جدیدی نیست پس ان را تغییر دادم و به کمانه تبدیل کردم .میبینید جقدر زرنگم.!!!


ارزیابی تست استعدادیابی نویسندگی کمانه

کمانه | بیتا


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ