ستاره

ستاره به بهترین قسمت های متن تعلق دارد

فکر نمی کردم که ستاره اینقدر مهم باشد ولی برعکس، خیلی هم مهم بود!!


شما این تست ادبی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ستاره| فاطمه


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ