ویرکرد

به یاد باش!

-به یاد باش که ویر دیو فراموشی بود. نخست مادیانی کهر قربانش کردند و چون به یاد نیاورد پسرکی 15 ساله. اما ویر، فراموش کرد و شهری به یادش بنا نهادند ویروکرد نام. و چون ویرو بر سر عهد خدایی خویش پابرجا ماند و به یاد نیاورد مردمان از یادش ببردند.
– پس که این روایت را بازمی‌گوید؟
و اینجاست که باید نشانه‌ای دیگر داشت.


شما این تست ادبی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ویرکرد | علیرضا مومیوند


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ