ایمووِی

ازاین به بعد موقع نوشتن متن و یا داستان هر جا خواستم شادی را نشان بدهم این علامت نگارشی را می گذارم.

ازاین به بعد موقع نوشتن متن و یا داستان هر جا خواستم شادی را نشان بدهم این علامت نگارشی را می گذارم. اِمووِی، نماد شادی و انرژی، همیشه با لبخند و مثبتی در خدمت است!


شما این تست ادبی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ایمووِی| عسل خوشرو


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ