دوبل

برای اثر گذاری و تاکید جمله اخیر دوباره خوانده شود

برای تاثیر گذاری و تاکید دوباره تکرار کنید،این جمله ای بود که هرروز  در برنامه صبحگاهی ،ناظم مدرسه پشت بلندگو میگفت و ما بی آنکه معنی واقعی آن را بدانیم،بارها و بارها با صدای بلند خوانیدیم و تکرارش کردیم….


شما این تست ادبی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دوبل | وحیده عزتی


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ